Month: december 2014

Vikten av bra konsulter

Det finns mycket som ska fungera för att företag ska kunna bli riktigt framgångsrikt och förbli där. Ekonomi, lager, försäljning, och så vidare. Samtidigt så måste man kunna kontrollera hur dessa olika avdelningar relaterar till varandra, och hur de påverkar